25
Съб, Мар

КЕВР пак одобри поскъпване на природния газ

Икономика
Инструменти
Шрифтове

Цената на природния газ поскъпва с 3,51% от 1 януари 2019 г., съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

На днешното заседание членовете на КЕВР приеха решение за новата цена на природния газ. То е в отговор на подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за I-то тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

"Утвърдената от Комисията цена на природния газ за първото тримесечие е в размер на 44,80 лв./MWh лв. (без акциз и ДДС). Тя е с 3,51 % по-висока от цената за ІV-то тримесечие на 2018 г. В утвърдената цена на природния газ от 44,80 лв./MWh лв. (без акциз и ДДС) са включени компонента "цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи" в размер на 44,08 лв./MWh, компонента за дейността "обществена доставка".

Обществената доставка е в размер на 0,59 лв./MWh. Тази компонента е за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото за покриване разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение в газохранилището Чирен. 

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа. Клиентите ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Според обяснението на КЕВР компонентата "цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи" се образува от обществения доставчик като среднопретеглена стойност при отчитане на последно заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия и от запаси природен газ с цел продажба през следващия период. В нея влизат и условията по договорите за доставка и за достъп и пренос на природен газ до българската граница и осреднен валутен курс на Българската народна банка на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни.

В тази компонента, според обяснението от КЕВР, се отчита и движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца.

Енергийният регулатор има право да установи единствено дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром Експорт".

Независимо от повишението с 3,51%, реалното увеличение за битовите и за стопанските клиенти, ползващи природен газ, ще бъде под 2%. Причината е че, цените за достъп, пренос, разпределение и снабдяване, не се променят.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на парното до края на отоплителния сезон.

Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и небитовите потребители на регулиран пазар.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за І-то тримесечие на 2019 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.

Коментари   

0 #2 CryptoCurrencycox 24-12-2022 15:07
https://telegra.ph/KRIPTOVALYUTA-BUDRIGAN-Kriptovalyuta-budrigan-449182-11-24
https://telegra.ph/KRIPTOVALYUTA-BUDRIGAN-Kriptovalyuta-budrigan-139186-11-24
https://telegra.ph/KRIPTOVALYUTA-BUDRIGAN-Shorts-489784-11-24
https://telegra.ph/KRIPTOVALYUTA-BUDRIGAN-Shorts-338366-11-24
https://telegra.ph/KRIPTOVALYUTA-BUDRIGAN-Shorts-190507-11-24
Цитиране
0 #1 Marcus 16-09-2022 02:58
İş seyahati dönüşü ne video çekelim diye düşünürken süpürgemin ulaştığını
görünce hemen Melina'nın en sevdiği şeyin temizlik olduğunu hatırlayıp
size temizli.

my web blog; üvey anne orgasm sarışın: https://video.centrofaser.es/vp8md9ik7
Цитиране

Добавете коментар

Защитен код
Обнови